Od 2014 r. BESTPOL AG jest Dystrybutorem Branżowym / KOLEJNICTWO / produktów ARROW w Polsce.ARROW Solutions powstała w 1968 r i jest obecnie jednym z największych w Wielkiej Brytanii producentów profesjonalnych preparatów chemicznych przeznaczonych dla różnych gałęzi przemysłu, transportu i usług.
(www.arrowchem.com)W asortymencie produktów ARROW są specjalistyczne preparaty chemiczne szczegółowo zaprojektowane i dedykowane
do serwisowania taboru szynowego ( kolejowy tabor towarowy i pasażerski a także tramwaje i metro ) w nw. zakresach:

  •  przeglądy i naprawy taboru
  • czyszczenie taboru – zewnątrz i wewnątrz
  • produkty zimowe do utrzymania taboru i infrastruktury
    (www.arrowchem.com/rail/)

Zalecane do ww. czynności, produkty ARROW posiadają odpowiednie aprobaty dla stosowania ich w branży kolejowej. Formalne aprobaty aplikacyjne wydane są przez brytyjski instytut badawczy SCIENTIFICS, który zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, odpowiednio bada i dopuszcza wszelkie materiały do stosowania w kolejnictwie.
Szczegółowe informacje – w załączonym dokumencie: lista aprobat branży kolejowej dla wybranych produktów ARROW

Wybrane do oferty BESTPOL-AG specjalistyczne preparaty chemiczne ARROW szczególnie wyróżniają się:
– niskimi kosztami użytkowymi
– bardzo wysoką skutecznością działania
– spełniają wymogi norm branżowych dla danych aplikacji
– są zgodne z obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska naturalnego
– posiadają odpowiednią dokumentację w j.polskim ( etykiety, karty techniczne oraz karty charakterystyki )


Przedstawiamy Państwu oferowane produkty ARROW poprzez GŁÓWNE ZAKRESY ich zalecanych zastosowań dla branży pojazdów szynowych.
TABOR TOWAROWY TABOR PASAŻERSKI TRAMWAJE I METRO INFRASTRUKTURA
czyszczenie wagonów i cystern WEWNĄTRZ czyszczenie wagonów osobowych – WEWNĄTRZ sprzątanie
dworców i przystanków
mycie wagonów i cystern ZEWNĄTRZ mycie wagonów osobowych – ZEWNĄTRZ
mycie lokomotyw – ZEWNĄTRZ
czyszczenie w kabinie motorniczego odśnieżanie i odladzanie
elementów
infrastruktury kolejowej
przeglądy i naprawy taboru szynowego
odladzanie taboru kolejowego

LISTA PRODUKTÓW:


KDT Arrow – TRAILERWASH – C361
KDT Arrow – THICKENED OXALWASH – C976
KDT Arrow – THAW – C102
KDT Arrow – SYSTEM DESCALER – C902
KDT Arrow – SUPERSOLVE HD – A047
KDT Arrow – SUPERCLEAN – C315
KDT Arrow – SUPER SLAKS – A060
KDT Arrow – SODAKLENZ – C961
KDT Arrow – SILSLIDE – A087
KDT Arrow – SHIELD – C284
KDT Arrow – SEIZE EEZE – A050
KDT Arrow – OXALWASH – C975
KDT Arrow – METAKLENZ – C960
KDT Arrow – LOTOXANE XF – C053
KDT Arrow – LOTOXANE – C043
KDT Arrow – HDD – C180
KDT Arrow – HANDY FOAM – A104
KDT Arrow – GERMFREE FAB – C161
KDT Arrow – ERASE – C065
KDT Arrow – ENZ-ODOURS – C389
KDT Arrow – ECOWASH AUTOSHINE – C568
KDT Arrow – DELTA – C100
KDT Arrow – CHEWING GUM REMOVER – C181
KDT Arrow – CARPET SHAMPOO – C036
KDT – UNIVERSAL DE-ICER – C122
KDT – THIRD RAIL ANTI ICING FLUID – C456
KDT Arrow – WORKSHOP WIPES – C842
KDT Arrow – WINDOW CLEAN – C401
KDT Arrow – TRAILERWASH AUTOSHINE – C353