Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III
„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Celem Projektu jest przede wszystkim wsparcie firmy w procesie internacjonalizacji poprzez uzyskanie wysokiej jakości usług doradczo-szkoleniowych.
W efekcie realizacji projektu planowane jest wypracowanie strategii ekspansji na rynku ZEA oraz rozpoczęcie sprzedaży na wybranym rynku.
Dzięki realizacji niniejszego projektu, Spółka przeprowadzi działania zmierzające do poprawy pozycji konkurencyjnej.
Maksymalna wartość Grantu na realizację Projektu wynosi 200 000 PLN.


BESTPOL AG prowadzi działalność handlową i inwestycyjną od 1994 r, wpółpracujemy głównie z Klientami z branży kolejowej w nw. zakresach:

– Realizacja projektów inwestycyjnych
– Dostawy materiałów eksploatacyjnych
– Świadczenie usług konsultingowych

Po szczegółowe informacje asortymentowe,
prosimy przejść do interesującego Państwa obszaru:

KABINY LAKIERNICZE
KABINY ŚRUTOWNICZE
MYJNIE TABORU SZYNOWEGOBeneficjetem w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 jest firma BESTPOL – ANDRZEJ GROLIK. Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0538/18, data złożenia wniosku: 2018-09-28 14:03:40, Numer naboru 4/1.1.1/2018.

Tytuł projektu: HYBRYDOWA WODNA DESKA RATUNKOWA WDR-AJ-001.

Klasyfikacja projektu: Nauki inżynieryjne i techniczne. Okres realizacji projektu, data rozpoczęcia projektu: 2019.02.01, przewidywana data zakończenia projektu: 2022.01.31