polski

Home / czyszczenie wagonow towarowych i cystern - WEWNĄTRZ

CZYSZCZENIE CYSTERN - WEWNĄTRZ

czynności serwisowe:
metoda działania:
zalecany produkt ARROW:
sposób użycia preparatu:
kliknij nazwę zalecanego produktu aby pobrać jego Kartę Danych Technicznych

 

usuwanie ciężkich zanieczyszczeń
ropy naftowej, smarów i bitumów, itp.

natrysk niskociśnieniowy C100 – DELTA
mieszanka rozpuszczalników separujących

oryginalny produkt

kompleksowe czyszczenie i odtłuszczanie
zbiorników cystern

INŻEKTORY
mycie wysokociśnieniowe
C961 – SODAKLENZ
wysoko alkaliczny detergent przemysłowy

roztwór z wodą

około 1:30 (3%)

mycie i dezynfekcja cystern
(produkty spożywcze, itp.)

natrysk niskociśnieniowy płukanie zbiorników
 
C047 – CHLOROCLEAN
preparat czyszcząco - dezynfekujący

roztwór z wodą
około 1:30 (3%)

usuwanie zanieczyszczeń
utwardzonych cementów, wapna, itp

natrysk niskociśnieniowy
płukanie zbiorników
C027 – BRITOX PLUS
preparat czyszczący na bazie kwasu solnego

roztwór z wodą

około 1:4 (20%)

...
 
SZCZEGÓŁOWE KONSULTACJE oraz OFERTY CENOWE a także KARTY CHARAKTERYSTYKI dla oferowanych produktów ARROW - poprzez bezpośredni kontakt:
MACIEJ PLUCIŃSKI – Menadżer Sprzedaży ARROW w Polsce                   tel. kom.: 666 830 066                     email: maciej.plucinski@arrowchem.com


CZYSZCZENIE WAGONÓW TOWAROWYCH - WEWNĄTRZ

czynności serwisowe:
metoda działania:
zalecany produkt ARROW:
sposób użycia preparatu:
 
usuwanie zanieczyszczeń eksploatacyjnych
(mineralne i organiczne)
mycie wysokociśnieniowe C361 – TRAILERWASH
wysoko alkaliczny preparat do mycia taboru
roztwór z wodą

około 1:20 (5%)

mycie i dezynfekcja wagonów
(produkty spożywcze, itp.)

mycie wysokociśnieniowe C047 – CHLOROCLEAN
preparat czyszcząco - dezynfekującyy

roztwór z wodą

około 1:30 (3%)

...
 
SZCZEGÓŁOWE KONSULTACJE oraz OFERTY CENOWE a także KARTY CHARAKTERYSTYKI dla oferowanych produktów ARROW - poprzez bezpośredni kontakt:
MACIEJ PLUCIŃSKI – Menadżer Sprzedaży ARROW w Polsce                   tel. kom.: 666 830 066                     email: maciej.plucinski@arrowchem.com

<<< powrót >>>