polski

Home / mycie wagonow towarowych i cystern - ZEWNĄTRZ

MYCIE CYSTERN - ZEWNĄTRZ

czynności serwisowe:
  metoda działania:
  zalecany produkt ARROW:
sposób użycia preparatu:
kliknij nazwę zalecanego produktu aby pobrać jego Kartę Danych Technicznych

 

usuwanie zanieczyszczeń z wycieków
ropy naftowej, bitumów, ciężkich smarów itp.

natrysk niskociśnieniowy C100 - HDD
mieszanka rozpuszczalników emulgujących
oryginalny produkt
usuwanie zanieczyszczeń
utwardzonych cementów, wapna, itp
.
natrysk niskociśnieniowy C027 – BRITOX PLUS
preparat czyszczący na bazie kwasu solnego
roztwór z wodą
około 1:4 (20%)

usuwanie zanieczyszczeń eksploatacyjnych
(końcowe mycie zewnętrzne cystern)

mycie wysokociśnieniowe C361 – TRAILERWASH
wysoko alkaliczny preparat do mycia taboru

roztwór z wodą

około 1:20 (5%)

mycie wózków kołowych i zawieszenia

mycie wysokociśnieniowe C960 – METAKLENZ
detergent przemysłowy z inhibitorami korozji

roztwór z wodą

około 1:20 (5%)

...
 
SZCZEGÓŁOWE KONSULTACJE oraz OFERTY CENOWE a także KARTY CHARAKTERYSTYKI dla oferowanych produktów ARROW - poprzez bezpośredni kontakt:
MACIEJ PLUCIŃSKI – Menadżer Sprzedaży ARROW w Polsce                   tel. kom.: 666 830 066                     email: maciej.plucinski@arrowchem.com
 

MYCIE WAGONÓW TOWAROWYCH - ZEWNĄTRZ

czynności serwisowe:
metoda działania:
zalecany produkt ARROW:
sposób użycia preparatu:
kliknij nazwę zalecanego produktu aby pobrać jego Kartę Danych Technicznych

 

usuwanie zanieczyszczeń eksploatacyjnych
 

mycie wysokociśnieniowe C361 – TRAILERWASH
wysoko alkaliczny preparat do mycia taboru

roztwór z wodą

około 1:20 (5%)

mycie wózków kołowych i zawieszenia

mycie wysokociśnieniowe C960 – METAKLENZ
detergent przemysłowy z inhibitorami korozji

roztwór z wodą

około 1:20 (5%)

...
 
SZCZEGÓŁOWE KONSULTACJE oraz OFERTY CENOWE a także KARTY CHARAKTERYSTYKI dla oferowanych produktów ARROW - poprzez bezpośredni kontakt:
MACIEJ PLUCIŃSKI – Menadżer Sprzedaży ARROW w Polsce                   tel. kom.: 666 830 066                     email: maciej.plucinski@arrowchem.com

<<< powrót >>>